آریکسی آرمان بشارت

مدیر پروژه و منابع

آرمان یک مدیر است.

پروژه ها

پروژه هایی که آرمان در آنها نقش آفرین بوده

از۱۲ بهمن ۱۳۹۸

آروم

نقش

  • مدیر مالی
  • مسئول رزرواسیون

نوشته های آرمان

۱۵
۱۴۰۱ تیر

سیاره آریکس کجاست؟

سیاره آریکس، بازمانده یک باغ چای هشتاد و چند ساله بود که به حیاط خلوت خیال مان تبدیل شد. کارگاهی سبز و وسیع برای جان دادن به ایده های مان. […]